O spoločnosti

Vítame Vás na stránkach našej správcovskej spoločnosti AVELER, s. r. o., ktorá sa zaoberá poskytovaním komplexných služieb v oblasti správy bytových domov. Poskytujeme služby na profesionálnej úrovni, čo v praxi znamená, že vlastníci bytov a nebytových priestorov sú odbremenení od všetkých procesov a starostí spojených s prevádzkou a údržbou bytových domov. Vychádzame tak zo skúseností, kedy transparentný a partnerský prístup sú zárukou úspešnej a nepretržitej spolupráce všetkých zainteresovaných strán. Sme pripravení urobiť všetko preto, aby sme Vám svojim osobným a flexibilným prístupom prispeli k spokojnému bývaniu vo Vašom bytovom dome.